Scroll Top
12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 095-491-8094

contact us

  บริษัทกรีนเอนเนอร์จีแอนด์ซัพพลายจำกัด
  รับออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์อย่างครบวงจร (EPC Service) รับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยรวมทั้งการบำรุงรักษาการดูแลบำรุงรักษาที่มีมาตรฐานภายใต้ข้อกำหนดระบบโซลาร์เซลล์ในระดับสากล  

  Address:

  Workshop
  12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน
  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

  สำนักงาน 
  210/9 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา
  อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

  Phone: 095-491-8094

  Working hours

  Monday-Sunday: 8:00 – 20:00