12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 096-531-2603 หรือ โทร: 095-491-8094

โครงการ SOLAR ROOF TOP 900 kw (บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด)