12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 096-531-2603 หรือ โทร: 095-491-8094

โครงการ SOLAR ROOF TOP 736 kw (Pluak Daeng Rayong) ( Supply Equipment And Drawing +coordinate permit ERC-PEA )