12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 096-531-2603 หรือ โทร: 095-491-8094

ติดตั้ง SOLAR ROOF TOP 2.5 kw (หมู่บ้าน La villa จ.อยุธยา)