12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 096-531-2603 หรือ โทร: 095-491-8094

DC โซล่าปั๊มน้ำพลังงานแสง

OK แบตเตอรี่

 

 DC โซล่าปั๊มน้ำ
รหัสสินค้า
ราคา
3DPC3-47-48-400 GC00001 10,000 บาท
3DPC3-80-48-600 GC00002 11,000 บาท
3DPC3.5-95-48-750 GC00003 12,000 บาท

*** ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง***

DC โซล่าปั๊มน้ำพลังงานแสง
DC โซล่าปั๊มน้ำพลังงานแสง

ราคา 10,000 บาท

ปั๊มโซล่า DC GP3-80-72-600
ปั๊มโซล่า DC GP3-80-72-600

ราคา 14,000 บาท
ลดเหลือ 9,900 บาท

ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750
ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750

ราคา 17,000 บาท
ลดเหลือ 11,000 บาท

ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750
ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750

ราคา 17,000 บาท
ลดเหลือ 11,000 บาท