12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 096-531-2603 หรือ โทร: 095-491-8094

โครงการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR PUMP 22 kw 30 hp (บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี จำกัด เหมืองลำปาง