12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 096-531-2603 หรือ โทร: 095-491-8094

โครงการ SOLAR OFF GRID 320 w (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง Sumitomo Corporation)