12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 096-531-2603 หรือ โทร: 095-491-8094

แผงโซล่าเซลล์ GCL 330W

แผงโซล่าเซลล์ GCL 320W

รหัสสินค้า
ราคาปลีก
ราคาส่ง ( 10 แผง)
GA00001 4,xxx บาท 4,xxx บาท
แผงโซล่าเซลล์ GCL 330W
แผงโซล่าเซลล์ GCL 330W

ราคา 4,xxx บาท

แผงโซล่าเซลล์ MONO
แผงโซล่าเซลล์ MONO

ราคา 4,900 บาท

แผงโซล่าเซลล์ MONO
แผงโซล่าเซลล์ MONO

ราคา 4,900 บาท