12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 096-531-2603 หรือ โทร: 095-491-8094

ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750

Type
Code
Product
Spec
ปั๊มโซล่า GP3.5 ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750 Power : 750 W
Vottage : 72
ขนาดปั๊ม : 3.5 นิ้ว
น้ำลึก : 95 ม. ท่อน้ำออก 1.25 นิ้ว
DC โซล่าปั๊มน้ำพลังงานแสง
DC โซล่าปั๊มน้ำพลังงานแสง

ราคา 10,000 บาท

ปั๊มโซล่า DC GP3-80-72-600
ปั๊มโซล่า DC GP3-80-72-600

ราคา 14,000 บาท
ลดเหลือ 9,900 บาท

ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750
ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750

ราคา 17,000 บาท
ลดเหลือ 11,000 บาท

ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750
ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750

ราคา 17,000 บาท
ลดเหลือ 11,000 บาท