12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 096-531-2603 หรือ โทร: 095-491-8094

contact us

บริษัทกรีนเอนเนอร์จีแอนด์ซัพพลายจำกัด
รับออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์อย่างครบวงจร (EPC Service) รับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยรวมทั้งการบำรุงรักษาการดูแลบำรุงรักษาที่มีมาตรฐานภายใต้ข้อกำหนดระบบโซลาร์เซลล์ในระดับสากล  

Address:

Workshop
12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

สำนักงาน 
210/9 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา
อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Phone: 095-754-0535
Phone: 097-135-0535
Phone: 096-531-2603

Phone: 02-042-8518

Working hours

Monday-Sunday: 8:00 – 20:00