12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 096-531-2603 หรือ โทร: 095-491-8094

Slide
INVERTER SOLAR EDGE SE-CTS-2000-1000
INVERTER SOLAR EDGE SE-CTS-2000-1000

ราคา 5,000 บาท

INVERTER SOLAR EDGE SE-WND-3Y400-MB-K2
INVERTER SOLAR EDGE SE-WND-3Y400-MB-K2

ราคา 10,800 บาท

แผงโซล่าเซลล์ MONO
แผงโซล่าเซลล์ MONO

ราคา 4,900 บาท

INVERTER SOLAR EDGE SE-ACT-0750-250
INVERTER SOLAR EDGE SE-ACT-0750-250

ราคา 2,800 บาท

INVERTER SOLAR EDGE SE1000-SEN-IRR-S
INVERTER SOLAR EDGE SE1000-SEN-IRR-S

ราคา 18,500 บาท

INVERTER SOLAR EDGE SE1000-SEN-TAMB-S2
INVERTER SOLAR EDGE SE1000-SEN-TAMB-S2

ราคา 14,000 บาท

INVERTER SOLAR EDGE SE1000-SEN-TMOD-S2
INVERTER SOLAR EDGE SE1000-SEN-TMOD-S2

ราคา 14,500 บาท

INVERTER SOLAR EDGE SE-RS485-SPD2-K1
INVERTER SOLAR EDGE SE-RS485-SPD2-K1

ราคา 5,000 บาท

INVERTER SOLAR EDGE SE1000-SEN-WIND-S1
INVERTER SOLAR EDGE SE1000-SEN-WIND-S1

ราคา 38,800 บาท

INVERTER SOLAR EDGE P700-5R M4M RX
INVERTER SOLAR EDGE P700-5R M4M RX

ราคา 3,100 บาท

INVERTER SOLAR EDGE P370-5R M4M RM
INVERTER SOLAR EDGE P370-5R M4M RM

ราคา 2,750 บาท

INVERTER SOLAR EDGE SE100K-RWOPOBNU4
INVERTER SOLAR EDGE SE100K-RWOPOBNU4

ราคา 270,000 บาท

INVERTER SOLAR EDGE SE82.8K-RW0P9BNU4
INVERTER SOLAR EDGE SE82.8K-RW0P9BNU4

ราคา 248,000 บาท

INVERTER SOLAR EDGE 2SE27.6K-TH000NND2
INVERTER SOLAR EDGE 2SE27.6K-TH000NND2

ราคา 108,000 บาท

INVERTER SOLAR EDGE SE10K-TH00ENN2
INVERTER SOLAR EDGE SE10K-TH00ENN2

ราคา 84,000 บาท

INVERTER SOLAR EDGE SE5000H-TH000NNN2
INVERTER SOLAR EDGE SE5000H-TH000NNN2

ราคา 50,800 บาท

INVERTER SMA SUNNY HOME MANAGER 2.0
INVERTER SMA SUNNY HOME MANAGER 2.0

ราคา 41,800 บาท

INVERTER SMA MFR-01-10
INVERTER SMA MFR-01-10

ราคา 5,500 บาท

INVERTER SMA Energy Meter
INVERTER SMA Energy Meter

ราคา 19,800 บาท

INVERTER SMA Power Supply
INVERTER SMA Power Supply

ราคา 5,500 บาท

INVERTER SMA SMASURGEPROTECTION
INVERTER SMA SMASURGEPROTECTION

ราคา 5,500 บาท

INVERTER SMA CLCON-10
INVERTER SMA CLCON-10

ราคา 58,000 บาท

INVERTER SMA DATA MANAGER M
INVERTER SMA DATA MANAGER M

ราคา 38,000 บาท

INVERTER SMA INVERTER MANAGER
INVERTER SMA INVERTER MANAGER

ราคา 108,000 บาท

INVERTER SMA SUNNY ISLAND 6.0H-11
INVERTER SMA SUNNY ISLAND 6.0H-11

ราคา 165,000 บาท

INVERTER SMA SUNNY ISLAND 6.0H-11
INVERTER SMA SUNNY ISLAND 6.0H-11

ราคา 152,000 บาท

INVERTER SMA SUNNY ISLAND 4.4.0H-11
INVERTER SMA SUNNY ISLAND 4.4.0H-11

ราคา 148,000 บาท

INVERTER SMA SUNNY ISLAND 3.0H-11
INVERTER SMA SUNNY ISLAND 3.0H-11

ราคา 146,000 บาท

INVERTER SMA SUNNY TRIPOWER 60
INVERTER SMA SUNNY TRIPOWER 60

ราคา 260,000 บาท

INVERTER SMA SUNNY TRIPOWER CORE1
INVERTER SMA SUNNY TRIPOWER CORE1

ราคา 250,000 บาท

INVERTER SMA STP 25000TL-30 DS
INVERTER SMA STP 25000TL-30 DS

ราคา 174,000 บาท

INVERTER SMA STP 25000TL-30 D
INVERTER SMA STP 25000TL-30 D

ราคา 170,000 บาท

INVERTER SMA STP 25000TL-30
INVERTER SMA STP 25000TL-30

ราคา 165,000 บาท

INVERTER SMA STP 20000TL-30 DS
INVERTER SMA STP 20000TL-30 DS

ราคา 158,000 บาท

INVERTER SMA STP 20000TL-30 D
INVERTER SMA STP 20000TL-30 D

ราคา 154,000 บาท

INVERTER SMA STP 20000TL-30
INVERTER SMA STP 20000TL-30

ราคา 148,000 บาท

INVERTER SMA STP 9000TL-20
INVERTER SMA STP 9000TL-20

ราคา 116,000 บาท

INVERTER SB 5.0-1 AV-40
INVERTER SB 5.0-1 AV-40

ราคา 67,000 บาท

ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750
ปั๊มโซล่า DC GP3.5-95-72-750

ราคา 17,000 บาท
ลดเหลือ 11,000 บาท

ปั๊มโซล่า DC GP3-80-72-600
ปั๊มโซล่า DC GP3-80-72-600

ราคา 14,000 บาท
ลดเหลือ 9,900 บาท

Solar Garden Light 25 W
Solar Garden Light 25 W

ราคา 3,750บาท
ลดเหลือ 3,499 บาท

Solar pillar wall light 2.5 W
Solar pillar wall light 2.5 W

ราคา 1,750 บาท
ลดเหลือ 1,599 บาท

DC โซล่าปั๊มน้ำพลังงานแสง
DC โซล่าปั๊มน้ำพลังงานแสง

ราคา 10,000 บาท

MC4 Connector
MC4 Connector

ราคา 250 บาท

MC4 (ขั้วต่อสายไฟ โซล่าเซลล์)
MC4 (ขั้วต่อสายไฟ โซล่าเซลล์)

ราคา 59 บาท

DC String Box BHS-2/2
DC String Box BHS-2/2

ราคา 7,600 บาท

DC Fuse Holder / 1000V
DC Fuse Holder / 1000V

ราคา 150 บาท

DC SPD 600V 2P
DC SPD 600V 2P

ราคา 700 บาท

DC SPD 1000V T2
DC SPD 1000V T2

ราคา 900 บาท

DC Isolator Switch/ 4P 1200V 63A
DC Isolator Switch/ 4P 1200V 63A

ราคา 480 บาท

DC Isolator Switch/ 2P 600V 63A
DC Isolator Switch/ 2P 600V 63A

ราคา 280 บาท

DC Isolator Switch/ 2P 600V 63A
DC Isolator Switch/ 2P 600V 63A

ราคา 360 บาท

DC Isolator Switch 1000V 32A
DC Isolator Switch 1000V 32A

ราคา 1,000 บาท

DC Isolator Switch For Pv Array
DC Isolator Switch For Pv Array

ราคา 1,150 บาท

DC Isolator Switch 1200V 32A
DC Isolator Switch 1200V 32A

ราคา 480 บาท

SOUER อินเวอร์เตอร์แบบเพียวซายน์ 1000W 12V
SOUER อินเวอร์เตอร์แบบเพียวซายน์ 1000W 12V

ราคา 4,650 บาท

ShineWebBox
ShineWebBox

ราคา 21,935 บาท

ShineWiFi
ShineWiFi

ราคา 6,548 บาท

Growatt 10000UE-20000UE Inverters
Growatt 10000UE-20000UE Inverters

ราคา 69,000 บาท

INVERTER SMA SB 3.0-1 AV-40
INVERTER SMA SB 3.0-1 AV-40

ราคา 61,500 บาท

แผงโซล่าเซลล์ GCL 330W
แผงโซล่าเซลล์ GCL 330W

ราคา 4,xxx บาท

แผงโซล่าเซลล์ GCL 330W
แผงโซล่าเซลล์ GCL 330W

ราคา 4,xxx บาท