12/30 หมู่ 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร: 096-531-2603 หรือ โทร: 095-491-8094
ผลงานและโครงการ Solarcell
โครงการ SOLAR FRAM 90 Mw (EA SOLAR LAMPANG)
โครงการ SOLAR OFF GRID 320 w (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง Sumitomo Corporation)
โครงการ SOLAR ROOF TOP 14 kw (วัดหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี)
โครงการ SOLAR ROOF TOP 736 kw (Pluak Daeng Rayong) ( Supply Equipment And Drawing +coordinate permit ERC-PEA )
โครงการ SOLAR ROOF TOP 900 kw (บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด)
โครงการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR PUMP 22 kw 30 hp (บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี จำกัด เหมืองลำปาง
ติดตั้ง SOLAR ROOF TOP 2.5 kw (หมู่บ้าน La villa จ.อยุธยา)
ติดตั้ง SOLAR ROOF TOP 3 kw (หมู่บ้านน้ำเพชร5 จ.สุพรรณบุรี)
โรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน
งานติดตั้ง SOLAR ROOF TOP 2002 KW_บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากด (มหาชน) โรงงาน COTTO
งานติดตั้ง SOLAR ROOF TOP0 88 KW_บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลส์ บางแสน
โครงการ SOLAR ROOF TOP 90.09 KW บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการ SOLAR ROOF TOP 90.09 KW บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด